PTC teki sen jälleen!
Econocap Group,
29.10.2010

CAD-suunnittelun suunnannäyttäjä ja innovaattori PTC julkisti eilen torstaina 28.10. uuden Creo™-ohjelmistokonseptin, joka tulee mullistamaan teknisen suunnittelun, -valmistuksen ja markkinoinnin prosessit ennen näkemättömällä tavalla.
Vakuuttaakseen asiakkaansa konkreettisesti siitä, että konseptin myötä myös heillä on todellakin mahdollisuus ottaa valtava harppaus eteenpäin niin raja-aitojen ylityksessä kuin tuottavuuden lisäämisessäkin, vanhoista, laajalti tunnetuista ja perinteikkäistä tuotenimistä Pro/ENGINEER, CoCreate ja ProductView luovuttiin. Tästä päivästä lähtien ne ovat osia Creo-tuoteperheestä, Creo™ elements/Pro, Creo™ elements/Direct ja Creo™ elements/View.
Kaikki asiakkaat joilla em. ohjelmistot ovat käytössä voivat kuitenkin olla varmoja siitä, että heidän työvälineitään tullaan edelleen ylläpitämään ja tukemaan kuten tähänkin saakka. Versiouudistukset tulevat jatkossa olemaan osa Creo-ohjelmistoa.

Creo™ tuo viimein vastauksen perinteisiin, tuottavuutta heikentäviin ongelmiin suunnitteluprosessissa: ohjelmistojen ja tiedon yhteensopivuusongelmiin ja työntekijäresurssien haaskaamiseen siksi, että työkalut ovat liian monimutkaisia.
Ohjelmisto on rakennettu yhdistämällä Pro/ENGINEER:n, CoCreate:n ja ProductView:n ominaisuuksiin uusia oikein mitoitettuja työkaluja joita kaikki yrityksen työntekijät osaavat käyttää. Nämä työkalut ovat saaneet nimen AnyRole Apps.

Toinen suunnitteluprosessin mullistava ominaisuus on AnyMode Modeling, datan liikkuminen ohjelmien välillä, joka ei mahdollista vain tiedon saumatonta siirtymistä 2D-piirrosohjelmasta 3D-ympäristöön, vaan ensi kertaa myös päinvastoin. Parametrisen suunnittelun tieto ei siis katoa tässä prosessissa mihinkään, mutta mallin muokkaamiseen on tarjolla monipuolisempia työtapoja. Näin työntekijöiden osaamista voidaan hyödyntää paremmin ja työn tuottavuus paranee.

Creo™ esittelee myös ennen kokemattomat CAD-tiedon konvertointityökalut: ensimmäisen kerran historiassa yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää kaikkea olemassa olevaa suunnittelutietoa riippumatta siitä, millä ohjelmistolla se on tuotettu. Tämä ominaisuus, AnyData Adoption, mahdollistaa siis sekä kaiken vanhan suunnitteludatan kierrättämisen ja säilyttämisen, että saumattoman yhteistyön suunnittelutiimin eri jäsenten, valmistuksen ja alihankkijoiden kanssa.

Creo™ 1.0, joka sisältää nämä ominaisuudet julkaistaan siis kesällä 2011. Syksyksi 2011 on odotettavissa versio 2.0 joka sisältää neljännen uraauurtavan ominaisuuden, PLM-ohjelmisto Windchill:in linkittyvän AnyBOM Assembly -sovelluksen, jonka avulla on viimein mahdollista koota, testata ja visualisoida kaikkein monimutkaisimmatkin yksittäiset kokoonpanot. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että uutta autoa itselleen tilaavalla ostajalla on mahdollisuus nähdä fotorealistinen kuva hankinnastaan, vaikka samaa kokoonpanoa istuimineen, ralliratteineen ja metalliväreineen ei olisi koskaan aikaisemmin toteutettu tai edes mallinnettu.

Lisätietoja: http://creo.ptc.com