Pro/ENGINEER ja Windchill osaksi HAMK:n digitaalista tuoteprosessikoulutusta
27.04.2009

HAMK:n panostus johtavana tietokoneavusteisen suunnittelun oppilaitoksena laajenee. Vuodesta 1995 saakka on HAMK:n opiskelijat perehdytetty digitaalisen tuotesuunnittelun saloihin Pro/ENGINEER ohjelmistolla. Edesauttaakseen oppilaidensa valmiuksia vastata yhä kasvaviin teollisuuden digitalisoitumisen haasteisiin on oppilaitos päättänyt panostaa myös tuotetiedonhallinnan koulutukseen Windchill PLM- ohjelmistolla.  Kuluvan kevään aikana on HAMK:n henkilökunta yhdessä Econoacap Groupin kanssa luonut valmiuksia järjestelmän laajemmalle käytölle oppilaitoksen tulevissa opetussuunnitelmissa. Jo nyt WEB pohjainen Windchill tuotetiedonhallintajärjestelmä helpottaa opettajien ja oppilaiden vuorovaikutusta ja mahdollistaa mm. opettajien ja oppilaiden digitaalisen töiden jakamisen sekä palauttamisen. 

Lisätietoja:

Aleksi Nummi, +358 40 7497921