Econocap ja Pro/ENGINEER kehittämässä Tarkkuustekniikan koulutusta ja osaamista Suomessa
26.11.2008

Tarkkuustekniikan koulutuksen kehittämiseen tähtäävällä projektilla on tarkoituksena kasvattaa hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten sekä yritysten tarkkuustekniikan osaamista vastaamaan tämän hetken sekä tulevaisuuden tarpeita.

Projektin tavoitteet pyritään saavuttamaan muunmuassa rakentamalla kokonaisvaltainen tarkkuusteknologian valmistusketju fotoniikan suunnittelusta aina komponenttien massavalmistukseen. Projektiin sisältyy Suomen ensimmäisen tarkkuus- ja nanotyöstökoneen hankinta.

Hankittava tarkkuus- ja nanotyöstökone kykenee parhaimmillaan ± 0,1 µm tarkkuuteen kappaleen muodosta mitattuna, sekä pinnan karheuteen Ra 1 nm. Tyypillisesti tällaisia tarkkuuksia hyödynnetään työstettäessä optiikan elementtejä sekä mikro- ja nanometriluokan yksityiskohtia sisältäviä komponentteja. Tarkkuustyöstölle on lukuisia sovellusalueita.

Hankkeen hallinnoivana organisaationa toimii Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Hankkeessa ovat mukana muun muassa Joensuun Tiedepuisto, Joensuun yliopisto ja pohjoiskarjalalaisia työvälinealan yrityksiä.
 
Tutkimushankkeissa hyödynnetään EAKR sekä ESR rahoitusta.

Tervetuloa kuulemaan lisää Tarkkuustekniikan seminaariin 4.12.08 klo 9.30-16.00


Lisätietoja hankkeesta:

Econocap Group
Aleksi Nummi (Ohjausryhmän puheenjohtaja)
040 – 7497921
aleksi.nummi@econocap.com

   
Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu
Kari Mönkkönen (Ohjausryhmän jäsen)
050 – 4630428
kari.monkkonen@pkamk.fi