Teollisuuden palveluliiketoiminta -seminaari, Windchill Service Lifecycle Management
Timo Aho, Econocap Group,
24.04.2012

Torstaina 19.4. pitämämme seminaari pohjautui Gartnerin analyysiin Service Lifecycle Managementin (SLM) nykytilasta yrityksissä. Tutkimuksen pohjalta Gartner on jakanut palveluliiketoimintaa eri tasolla harjoittavat yritykset neljään eri kategoriaan:
"Revenue Focused", "Cost Focused", "Responsive to Demand" ja "Growth and Profitability".

Service Lifecycle Management (SLM)

Palveluliiketoiminnan mahdollisuudet näkevät yritykset, eli kaksi jälkimmäistä ryhmää, erottuvat selvästi niistä jolla ei palvelustrategiaa ei ole luotu osaksi tavoitteellista liiketoimintaa. Näiltä yrityksiltä Gartner suosittelee kopioimaan vähintään toimintaympäristön yhtenäistämisen, keskitetyn tuotehallinnan ja prosessien yhtenäistämisen käytännöt ja muokkaamaan ne oman yrityksen käyttöön.

Tilaisuudessa läpikäytiin konkreettisin esimerkein kuinka Windchill PLM -järjestelmä auttaa yrityksiä Gartnerin esille nostamien epäkohtien korjaamisessa, muun muassa muutoksen- ja palautteiden hallinnassa. Kuulijakunta selvästi arvosti esille tuomaamme ajatusta, että tieto jota palveluliiketoiminnan eri prosesseissa tarvitaan tulee olla yksilöityä käyttötarkoitustaan varten. Samoin oltiin harvinaisen yksimielisiä siitä, että kuluttajille jaettavan informaation hallinta tulee olla osa tuotteen elinkaaren hallintaa, koska vain sillä tavoin voidaan varmistaa sen ajantasaisuus. Mukaan annoimme vielä luettavaksi Tech-Clarityn raportin
Tech-Clarity Insight: Better Service from Better Product Information