Windchill Quality Solutions - laadunhallintaprosessit tuotteiden koko elinkaaren ajalta

Tuotteiden laadun parantaminen on koko yrityksen asia. Tämän vuoksi tuotteiden eri elinkaaren vaiheissa toimivilla asiantuntijoilla tulisi olla käytössään työkalut ja prosessit, jotta heidän on mahdollista varmistaa oma panoksensa tuotteiden laadun kehittämisessä- ja varmistuksessa.

Windchill Quality Solutions -
ominaisuudet ja hyödyt

  • Laadun suunnittelu: Määrittää tuotteiden laatuvaatimukset ja varmistaa laatuvaatimusten toteutumisen. Edellyttää toimenpiteitä suunnittelussa, testauksessa, valmistuksessa, huollossa sekä tuotteen käytön aikana.
  • Laadun analysointi ja toteutus: Analysoi tuotteiden luotettavuutta ja niiden mahdollisesti sisältämiä riskejä tuotesuunnittelusta lähtien. Tuotteet testataan, niiden toimivuutta ja ominaisuuksia arvioidaan sekä varmistetaan tuotteiden valmistettavuus.
  • Laadun parantaminen: Hyödynnetään suunnittelusta, testauksesta, valmistuksesta, huollosta ja asiakkailta saatu palaute tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi.
  • Laadun hallinta: Mahdollisuus laatia koko yrityksen kattavia laatustandardeja ja seurata niiden noudattamista. Huomioi eri viranomaismääräykset ja toimialan yleiset standardit.

Ladattavat dokumentit: