PTC Windchill Product Analytics, hallitse tuotteidesi vaatimustenmukaisuus.

REACH, RoHS, CPSIA, CA Prop 65, WEEE, RRR

Tuotteiden vaatimustenmukaisuutta ohjataan usealla eri lailla ja säädöksellä. Täyttävätkö tuotteesi mm. REACH terveydelle vaaralliset kemikaalien ja RoHS vaarallisten aineiden käyttöä ohjaavat vaatimukset? 

Kuinka varmistua tuotteen vaatimuksenmukaisuudesta jo heti suunnittelun alkaessa?

Miten voisi varmistua, että täyttävätkö nykyiset tuotteet vaaditut kriteerit myös tulevaisuudessa, kun viranomaismääräykset muuttuvat? 

InSight Product Analytics on nyt Windchill Product Analytics

Windchill Product Analytics -tuoteperhe tunnettiin aiemmin nimellä InSight. Se sisältää useita eri ratkaisuja tuotteen vaatimustenmukaisuuden, suorituskyvyn ja riskien analysointiin. 


Windchill Product Analytics mahdollistaa tuotteiden analysoinnin innovointiprosessien alusta alkaen.

Analysointia on mahdollista jatkaa koko tuotteen elinkaaren keston ajan ja ratkaisu auttaa sinua analysoimaan tuotteidesi mahdollisia ympäristövaikutuksia. 

PTC Windchill Product Analytics

Windchill Product Analytics -
osaksi nykyistä toimintaympäristöä

  • Windchill Product Analytics -tuotteet täydentävät nykyistä suunnittelu- ja toimitusketjunhallintajärjestelmiä. Sen avulla on mahdollista toteuttaaa analysointi tiiviinä osana yrityksen tuotekehitysprosessia.
  • Windchill Product Analyticsin avulla on mahdollista vaikuttaa tuotekehityspäätöksiin riittävän ajoissa. Tämä puolestaan tuottaa ympäristölle turvallisempia, paremmin toimivia ja kannattavampia tuotteita, jotka päätyvät markkinoille entistä nopeammin.
  • Windchill Product Analytics sisältää valmiit integraatiot seuraaviin kolmennen osapuolen järjestelmiin:

            - Teamcenter & ENOVIA
            - SAP & Oracle

Windchill Product Analytics -
ominaisuudet ja hyödyt

  • Mahdollisuus seurata tuotteiden viranomais- ja suorituskykyvaatimuksia markkina-alueittain
  • Mahdollisuus kerätä ja analysoida tuotteiden ominaisuuksia ja niiden mahdollisesti sisältämiä riskejä
  • Mahdollista parantaa suunnittelupäätösten tekoa liittämällä tuotteiden analysointi osaksi tuotekehitysprosessia ja liittämällä se PLM- ja ERP-prosesseihin.
  • Tuotemuutosten yhteydessä on mahdollista tehdä "trade-off" ja "what-if" -analyysejä koko tuotteen elinkaaren ajan

Ladattavat dokumentit:

  • WindchillCost - Asetetuissa tavoitekustannuksissa pysyminen edellyttää, että kaikilla osapuolilla on käytettävissään reaaliaikainen tieto tavoite- ja arviokustannuksista.
  • Windchill Materials & Substances - Varmistu tuotteiden sisältämien aineiden ja materiaalien alkuperämaasta, kierrätettävyydestä sekä ympäristövaikutuksista (LCA-raportit).
  • Windchill Compliance - Pitää huolen, että tuotteet täyttävät ympäristöviranomaisten asettamat viranomaismääritykset.

Econocap ota yhteyttä