Windchill MPMLink, valmistusrakenne (mBOM) ja valmistuksen prosessien hallintaan.

Valmistusrakenne (mBOM) ja suunnittelurakenne (eBOM) ajantasalla.

Onnistunut suunnittelutyö ja tuotanto edellyttävät osapuolten välillä tiivistä yhteistyötä. Päällekkäisten töiden ja työvaiheiden karsiminen pienentää kustannuksia, vähentää virheitä sekä nopeuttaa tuotteen saamista markkinoille.

Prosessikuvaukset, resurssit sekä muu suunnittelussa tarvittava informaatio on usein hajallaan useissa eri järjestelmissä.

Windchill MPMLink mahdollistaa samanaikaisen tuotekehityksen ja valmistuksen suunnittelun. Sen avulla yhdistetään tuotannon käyttämä tieto muun organisaation tiedon kanssa samaan paikkaan. Tiedon ajantasaisuus sekä tuotemuutoksen vaikutus on analysoitavissa aina valmistukseen saakka.

Windchill MPMLink ominaisuuksia:

  • Windchill -järjestelmän kaikillw osapuolille yhtenäinen tietomalli
  • Visuaalisten työohjeiden luonti
  • Assosiatiiviset eBOM/mBOM
  • Sähköisten prosessisuunnitelmien luonti
  • Valmistusresurssien hallinta

Windchill MPMLink -esite (PDF).

PTC:n sivut.

Econocap ota yhteyttä