Business-raportointi

Työkalu reaaliaikaiseen raportointiin.

Yrityksen tuote- ja prosessikohtaisen informaation raportointi ja analysointi on mahdollista toteuttaa monipuolisesti ja reaaliaikaisesti Windchillin raportointityökaluilla. Ohjelmisto sisältää valmiit esimääritetyt raportit keskeisistä prosesseista, kuten ongelmaraportointi ja multi level BOM -raportointi sekä erilaiset projektin tilaa, resursseja ja kustannuksia koskevat raportit. Esimääriteltyjä raportteja on kymmeniä ja lisäksi yritys voi tuottaa omia tarpeitaan vastaavia raportteja drag and drop -tekniikkaa hyödyntäen.

Windchill raportointi -esite (pdf).

PTC:n sivut.