ECAD- ja MCAD -integraatiot

Saumattomat integraatiot
yleisimpiin CAD-ohjelmistoihin.

Windchill tarjoaa integraatiot markkinoiden yleisimpiin CAD-ohjelmistoihin.

Se mahdollistaa prosessiin osallistuville yhtenäisen ja keskitetyn tiedonhallintaympäristön, jolloin koko tuote voidaan hallita keskitetysti yhdessä rakenteessa.

Merkittävimpiä etuja ovat:

  • Kaikki CAD-tiedonhallinta yhdessä järjestelmässä
  • Kahdensuuntainen attribuuttien hallinta
  • Täydellinen linkkien hallinta
  • Visualisointimallien automaattinen luonti
  • Nimikerakenteen luonti suunnittelumallista
  • Erillisiä Client-asennuksia ei tarvita

Integraatioista PTC:n sivuilla.

InterComm 

PTC:n InterComm mahdollistaa monimutkaisen PCB-datan hallinnan ja se on täysin
integroitu Windchill-ohjelmistoon.

ClearCase-integraatio

Windchill tarjoaa saumattoman integraation
ClearCase-järjestelmään.

Se siis mahdollistaa prosessiin osallistuville yhtenäisen ja keskitetyn tiedonhallintaympäristön, jolloin tuotteen mekaniikka-, elektroniikka ja tuotteeseen liittyvät ohjelmat voidaan hallita keskitetysti yhdessä rakenteessa.

 

 

Sovelluskohtaisista
ominaisuuksista:

 Unigraphics

 SolidWorks

 CATIA V5

 AutoCad

 Inventor