PTC Windchill - hallitse tuotteen elinkaari ideasta kierrätykseen.

Windchill on tuotteen elinkaarenhallinnan (PLM) ratkaisu, jonka avulla yrityksen on mahdollista saada tuotteet ajoissa markkinoille ja samalla huolehtia siitä, että ne täyttävät asiakkaiden niille asettamat vaatimukset.

Windchill PDMLink - tuotetiedon sekä prosessien hallinta

Riippumatta yrityksen koosta tai sen toimialasta, Windchill kattaa yrityksen tuotetiedonhallinnan (PDM) tarpeet ja sen avulla on mahdollista hallita tuotteiden elinkaaren aikaiset prosessit.

Windchill PDMlink

Aiheesta lisää.

Windchill ProjectLink - yhteistyön tekeminen yrityksen sisäisten ja ulkopuolisten sidosryhmien kanssa

Windchill tarjoaa helpon tavan luoda projektille virtuaalisen ympäristön. Se varmistaa, että tieto projektin etenemisestä ja mahdollisista muutoksista välittyy projektin kaikille osapuolille reaaliaikaisesti riippumatta maantieteellisestä sijainnista.

Windchill ProjectLink

Aiheesta lisää.

Windchill Product Analytics - tuotteiden analysointi

Windchillin analysointiominaisuuksien avulla on mahdollista käynnistää tuotteen vaatimustenmukaisuuden, suorituskyvyn sekä riskien arviointiprosessi ennen varsinaisen tuotekehityksen aloittamista. Analysointia voidaan jatkaa koko elinkaaren ajan.

Windchill Product Analytics

Aiheesta lisää.

Windchill Service Information -huoltoinformaation luonti ja hallinta

Käytä hyväksesi tuotteesta luotu suunnittelu- valmistustieto ja tuota näiden tietojen pohjalta huoltoliiketoiminnan tarpeita palveleva toimintaympäristö.

Windchill Service Information

Aiheesta lisää.

Windchill Quality Solutions -tuotteiden laadunvarmistus

Tuotteiden jatkuvan kehittämisen ja laadun parantamisen kannalta on tärkeää, että elinkaaren eri vaiheisiin osallistuvien tahojen on mahdollista antaa kehitysehdotuksia sekä raportoida mahdollisista laatupoikkeamista tuotteen koko elinkaaren ajan.

Windchill Quality Solutions

Aiheesta lisää.

Windchill Integraatiot

Windchill on helppo liittää osaksi yrityksen muita tietojärjestelmiä, kuten ERP, CRM ja SharePoint. Se sisältää valmiit integraatiot tietoa tuottaviin ohjelmistoihin, kuten mekaniikka-, sähkö- ja elektroniikkaohjelmistoihin sekä eri ohjelmistokehitysratkaisuihin.

Windchill Integraatiot

Aiheesta lisää.