FLOW-3D - ohjelmisto virtauslaskentaan

FLOW-3D on tehokas Navier-Stokesin yhtälöiden ratkaisemiseen perustuva virtauslaskentaohjelmisto (CFD) neste- ja kaasuvirtausten simulointiin. Virtauslaskentaa käyttäen saadaan suunnittelun ja tuotantoprosessien kehittämisen tueksi arvokasta tietoa fyysikaalisista virtausprosesseista.

Tyypillisten laminaarien tai turbulenttien virtausten simuloinnin lisäksi FLOW-3D -ohjelmistolla voidaan tehokkaasti ja tarkasti ennnustaa virtauksen käyttäytymistä nesteen ja kaasun rajapinnassa. Vapaan nestepinnan muodon tarkka selvittäminen on oleelista esimerkiksi laivan aaltovastuksen määrittämiseksi. Ohjelmistolla on mahdollista simuloida myös nesteessä liikkuvia kappaleita ja tunnistaa niiden väliset törmäykset.

Kattavan kuvauksen ohjelmiston ominaisuuksista löydät valmistajan sivuilta.

FLOW-3D sisältää kaikki tarvittavat työkalut 1D-, 2D- ja 3D-laskentamallin rakentamiseen, laskentaan ja tulosten käsittelyyn. Kaikki vaiheet hoituvat sujuvasti integroidun graafisen käyttöliittymän kautta. Erillisiä esi- tai jälkikäsittelijöitä ei tarvita.

 

Moottoriveneiden maailmanympäriajon nopeusennätyksen haltija Earthrace on hyödyntänyt FLOW-3D -ohjelmistoa ennätysveneensä rungon muodon optimoinnissa.

Flow-3D -ohjelmiston keskeisimpiä ominaisuuksia:

  • TruVOF ® - algoritmi, joka seuraa nesteen vapaata pintaa ja pinnanmuodon kehittymistä analyysin aikana. Lisätietoa Flow-3D:n sivuilta.
  • FAVOR ® (fractional area/volume method) - kappaleen rajapinnan muodon tarkka kuvaaminen laskentahilasta riippumatta. Lisätietoa Flow-3D:n sivuilta.
  • Multi-Block Meshing - Usean laskentahilan käyttö yhdessä mallissa. Laskenta-alue saadaan diskretoitua tarkasti tärkeiden yksityiskohtien läheltä. Muualla voidaan käyttää harvempaa hilaa. Lisätietoa Flow-3D:n sivuilta.

Lisätietoa ohjelmistosta Flow-3D:n sivuilta.