Creo Layout

Sovellus, jonka avulla hyödynnät 2D-
mallia saumattomasti myös 3D-suunnittelussa.

Tuotesuunnitteluprosessi aloitetaan yleensä 2D-työkalulla, jolla tehdään usein hyvinkin yksityiskohtaista suunnittelua. Tämän jälkeen siirrytään käyttämään 3D-ohjelmaa, jolloin ohjelmistojen yhteensopivuus on ensisijaisen tärkeää. Creo Layoutin avulla voidaan suunnitella tehokkaasti hyödyntäen 2D:n monipuolisia mahdollisuuksia ja siirtyä tämän jälkeen saumattomasti esimerkiksi Creo Parametricin 3D-sovellukseen.

Creo Layout-esite (PDF).