Toleranssianalyysiohjelmisto CETOL 6Sigma - moniulotteisten tolerointisovellusten markkinajohtaja

Ohjelmisto sisältää täydelliset työkalut mekaanisten rakenteiden tolerointiketjujen suunnitteluun, analysointiin ja optimointiin. Tämä mahdollistaa tuotteen optimoinnin valmistuskustannusten, laadun ja suorituskyvyn suhteen.

Integraatio Creo (Pro/ENGINEER) -järjestelmään mahdollistaa 3D CAD -järjestelmässä luodun tiedon hyödyntämisen suoraan analyyseihin ja toleranssianalyysin ottamisen osaksi suunnitteluprosessia. Näin suunnittelussa pystytään huomioimaan tuotteen kriittiset parametrit ja näiden vaikutukset valmistuskustannukseen, laatuun ja suorituskykyyn. CETOL auttaa kriittisten parametrien määrittelemisessä, mikäli ne eivät ole tiedossa. Lopullisena tavoitteena on optimoida tuote valittujen ominaisuuksien mukaan.

CETOL toimii myös ilman CAD-integraatiota Stand Alone -solvelluksena, jolloin CAD-informaatiota voidaan hyödyntää neutraalissa formaatissa kuten STEP / IGES. Pro/ENGINEER -integraatio on ollut CETOLissa jo vuodesta 1992.

Sigmetrix LLC tekee vahvaa yhteistyötä alan johtavien yliopistojen kanssa ja kehittää tuotetta jatkuvasti. Suurin osa Sigmetrixin asiakkaista ovat oman alansa johtavia yrityksiä, jotka hyödyntävät Six Sigma -metodia laajasti omassa toiminnassaan. Sigmetrixin osaaminen Six Sigma -metodiikassa, CAD-integraatiossa, toleranssianalyysissä sekä optimointimetodiikoissa ovat auttaneet Sigmetrixiä saavuttamaan asemansa ehdottomana alansa markkinajohtajana.

Toleroinnista lyhyesti

Toleranssianalyysinimitystä käytetään yhteisesti toimenpiteistä, joilla yritetään ymmärtää tuotteen valmistuksessa syntyvien erojen vaikutusta lopputulokseen. Varsinkin kokonaisuuksissa, joissa vaikutukset ketjuuntuvat, on lopputuloksen arviointi erittäin haasteellista. Toleranssianalyysissä nämä vaikutukset pyritään ymmärtämään läpi koko tuotantoketjun.

Esimerkkinä voidaan ottaa vaikka elektronisen laitteen virtalähde, jolla pitää olla tietty minimietäisyys lähellä olevaan ohutlevykappaleeseen mahdollisen oikosulun välttämiseksi. Toleranssianalyysillä voidaan huomioida valmistuksessa ja kokoonpanossa syntyvät vaihtelut ja varmistua siitä, että oikosulun vaaraa ei lopputuotteeseen synny missään tilanteessa.

Miksi toleroinnilla on merkitystä tuotesuunnittelussa?

Tuotteiden lyhenevien elinkaarien, tiukkojen kustannuspaineiden sekä kiristyvien markkinoilletuloaikojen takia tuotesuunnittelulta edellytetään entistä enemmän. Toleranssianalyysi on suora vastaus markkinoiden vaatimuksille. Toleranssien optimoinnilla pystytään vaikkutamaan huomattavasti tuotteen valmistuskustannuksiin, suorituskykyyn sekä laatuun. Toleranssien ja niiden variaatioden ymmärtäminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tuotesuunnittelua minimoi kalliit ja aikaavievät viimehetken muutokset.

Kiinnostuitko?

Lataa esite.

Lisätietoja Sigmetrixin sivuilta.