AnyRole AppsTM

Erinevatele rollidele mõeldud spetsialiseeritud rakendused suurendavad rahulolu meeskondades töötamisel. Õige rakenduse õigeaegne valik õigete tegevuste teostamiseks võimaldab tootearendusse panustada enamatel protsessiosalistel.

PTC jätkab uute rakenduste väljatöötamist ka koostöös kolmandate osapooltega.

Creo 1.0 Apps

Creo Parametric

Creo Parametric rajaneb Pro/ENGINEER Wildfire tehnoloogial, kuid lisaks iluravile on see toode saanud ka enam kui 400 muud uuendust. Kõige silmapaistvam muudatus on loomulikult ribbon+ kasutajaliides. 

Creo Direct

Kiire ja paindlik 3D geomeetria loomine ja muutmine, piiramatu visandamine ja lihtne 2D kiirendavad CAE protsessi ja töövahendite kavandamise töövoogusid ning lubavad tavalisel 3D CAD kasutajalgi projekteerimisse panustada. Osade ja koostude tugi (planeeritud väljalaskeaeg on 2011. aasta november).

Creo Illustrate

Võimaldab luua sBOMe, 3D animatsioone, sammsammulisi protseduure ja teisi rikkalikke, interaktiivseid 3D tehnilisi illustratsioone.

Creo Illustrate kiirendab parandusaegu, suurendab osade mõõtude täpsust ja klientide rahulolu, suurendades ühtlasi koolitus- ja tootetuge.

Creo View ECAD

Lihtsustab ja täpsustab laialiasetsevate tehnika-, katse-, tootmis- ja varustusüksuste vahelist suhtlust. See töövahend võimaldab kiiret objektide isoleerimist, PCB kavandite ülevaatust, signaalinformatsiooni jälitust, asetuse-, võrgu- ja komponendiandmete mõõtmist ja paljut muud, vähendades sel moel projektide ülevaatusaega päevadelt tundidele.

Creo View MCAD

Komplekssed ülevaate, märkmete tegemise ja annoteerimisvahendid vähendavad vigadest ja füüsilistest prototüüpidest tulenevat aja- ja rahakulu. Toetab 180 failitüüpi, võimaldades lihtsatest töölauavaadetest massiivsete digitaalmakettideni varieeruvate mudelite mõõtmist ja ülevaatust.

 

Creo versiooniuuenduste käigus lisanduvad

  • Creo Layout
  • Creo Schematics
  • Creo Simulate
  • Creo Sketch