Arbortext

Suurimad raskused, millega paljud seadmetootjad kokku puutuvad, on seotud müügijärgse toega. On väga oluline, et kasutajate, hoolduse ja toe jaoks koostatakse praktilisi juhendeid.

Arbortextvõimaldab luua väljaandeid, mis võivad sisaldada teksti, graafikat, tabeleid, mudelijooniseid ja linke. Väljaandeid saab levitada trükitult või digitaalselt. 

Siitkaudu saate alla laadida Arbortexti tutvustuse (pdf).

Arbortext IsoDraw

Arbortext IsoDrawvõimaldab automatiseerida tehniliste jooniste ja animatsioonide loomist ja värskendamist koostejuhiste, osade kataloogide (s.t. osade kohta informatsiooni sisaldavate kataloogide), kasutus- ja hooldusjuhendite ning koolitusmaterjali jaoks. Jooniseid saab alustada nullist või siis CAD-is loodud 2D ja 3D andmete põhjal. Kujutiste vaatenurga ning läbilõigete ja 3D-animatsioonide loomine on lihtne. Arbortext IsoDraw värskendab automaatselt CAD-i andmete lingi abil, konstruktsioonijooniste muutmisel jooniseid ja animatsioone.

Eelised

  • Joonestaja tootlikkuse suurenemine, insenerikulude vältimine jooniste loomisel; väljaannete koostamise, tõlkimise ja illustreerimise kulude vähenemine.
  • Üksikasjalikud joonised hõlbustavad käitamis- ja hooldustoimingute läbiviimist.
  • Tehniliste jooniste ja konstruktsiooniandmete omavaheline siduv koostöö tagab jooniste operatiivse värskendamise.