Kontaktandmed

Teenindame teid Soomes kolmest kontoris käsitsi.
E-posti aadressid on kujul

eesnimi.perekonnanimi@econocap.com.

Vantaa

Äyritie 20

01510 VANTAA, Finland

tel. (09) 29 20 30

Fax. (09) 29 20 3100

Tampere

Hermiankatu 8 D

33720 TAMPERE, Finland

tel. (09) 29 20 30

Fax. (09) 29 20 3100

Jyväskylä

Ylistönmäetie 26

40500 JYVÄSKYLÄ, Finland

tel. (09) 29 20 30

Fax. (014) 4451 99

Müügiteenindus

epost:

Koolitus

epost:

Tehniline tugi

epost:

tel: (09) 2920 3200

Taani

Econocap A/S
Birkemosevej 7
DK-6000 Kolding
Denmark

tel. +45 70 22 74 00

Epost

Poola

Econocap Polska Sp. z o.o.
ul. Dembowskiego 15
PL-51-670 Wrocław
Poland

tel. +71 348 5176

Epost